Datum Ort km km
kum.
Höhenm

Höhenm 

kum.

Zeit km/h
12.03.2017 Eggingen 79 79 396 396 4h40' 16.9
13.03.2017 Geisingen 63.5 142.5 476 872 4h31' 14
14.03.2018 Sigmaringen 77.9 220.4 379 1251 4h35' 17
15.03.2017 Ulm 111 331.4 337 1588 6h36' 16.3
16.03.2017 Schwenningen 73 404.4 184 1772 4h16' 16.9
17.03.2017 Ingolstadt 80.7 485.1 438 2210 4h40' 17.2
19.03.2017 Regensburg 92.5 577.6 350 2560 5h28' 16.9
20.03.2017 Deggendorf 86 663.6 110 2670 4h37' 18.5
21.03.2017 Passau 64 727.6 111 2781 3h27' 18.5
22.03.2017 Linz 114 841.6 316 3097 6h17' 18.0
23.03.2017 Grein 62 903.6 117 3214 3h17' 18.8
24.03.2017 Mautern 86 989.6 194 3408 4h50' 17.8
25.03.2017 Wien 86.6 1076.2 148 3556 4h48' 18
26.03.2017 Wien 0 1076.2 0 3556 0 0
27.03.2017 Bratislava 71.3 1147.5 0 3556 3h54' 18.3
28.03.2017 Bratislava 0 1147.5 0 3556 0 0
29.03.2017 Komárno 106 1253.5 0 3556 5h31' 19.3
30.03.2017 Vac 111 1364.5 228 3784 6h08' 18.1
 31.03.2017 Budapest  42  1406.5  0  3784  2h51'  14.7
01.04.2017 Budapest 0 1406.5 0 3784 0 0
02.04.2017 Szalkszentmárton 95 1501.5 152 3936 5h50' 16.2
03.04.2017 Kalocsa 72.6 1574.1 100 4036 3h50' 18.9
04.04.2017 Mohacs 81.4 1655.5 0 4036 4h15' 19.1
05.04.2017 Sombor 70.3 1725.8 152 4188 3h58' 17.7
06.04.2017 Vukovar 82.2 1808.0 157 4345 4h31' 18.1
07.04.2017 Novi Sad 86.5 1894.5 150 4495 4h26' 19.4
08.04.2017 Belgrad 96.6 1991.1 436 4931 5h32' 17.5
09.04.2017 Belgrad 0 1991.1 0 4931 0 0
10.04.2017 Belgrad 0 1991.1 0 4931 0 0
11.04.2017 Kovin 72 2063.1 0 4931 4h41' 15.3
12.04.2017 Vinci 75.8 2138.9 139 5070 4h49' 15.7
13.04.2017 Donji Milanovic 65.6 2204.5 287 5357 3h48' 17.3
14.04.2017 Kladovo 65.3 2269.8 363 5720 3h36' 18.2
15.04.2017 Negotin 78.3 2348.1 212 5932 4h29' 17.4
16.04.2017 Vidin 88 2436.1 280 6212 6h10' 14.2
17.04.2017 Vidin 0 2436.1 0 6212 0 0
18.04.2017 Kozlody 102 2538.1 440 6652 5h47' 17.6
19.04.2017 Corabia 88 2626.1 169 6821 5h45' 15.3
20.04.2017 Zimnicea 89.6 2715.7 186 7007 4h28' 20
21.04.2017 Ruse 74.3 2790 117 7124 4h03' 18.3
22.04.2017 Tutrakan 60.4 2850.4 136 7260 2h47' 21
23.04.2017 Silistra 62.7 2913.1 350 7610 3h20' 18.8
24.04.2017 Cernavoda 88.9 3002 173 7783 4h45' 18.7
25.04.2017 Constanta 64.6 3066.6 158 7941 4h09' 15.5
26.04.2017 Constanta  0          
27.04.2017 Constanta  0          
28.04.2017 Tyulenovo 93.9 3160.5 342 8265 5h37' 16.7
29.04.2017 Warna 81 3241.5 481 8746 5h09' 15.7
30.04.2017 Obsor 61.8 3303.3 610 9356 3h53' 15.9
01.05.2017 Burgas 76.9 3380.2 694 10050 5h01' 15.3
02.05.2017 Burgas 0   0   0 0
03.05.2017 Malko Tarnovo 83.2 3463.4 958 11008 5h45' 14.5
04.05.2017  Kiklarely  48  3511.4  530  11538  3h21'  14.3
05.05.2017 Saray 77.8 3589.2 550 12088 5h12' 14.9
06.05.2017 Silivri 61 3650.2 359 12447 4h05' 14.9
07.05.2017 Istanbul 85.6 3735.8 510 12957 6h50' 12.5
08.05.2017 Istanbul            
09.05.2017 Istanbul            
10.05.2017 Istanbul            
11.05.2017 Sile 72 3807.8 828 13785 5h29' 13.1
12.05.2017 Agva 41.9 3849.7 561 14346 3h20 11.7
13.05.2017 Kerpe 58.8 3908.4 684 15030 3h55 14.4
14.05.2017 Akçakoca 93.5 4001.9 504 15534 5h42' 16.3
15.05.2017 Düzce 40 4041.9 482 16016 3h 13.8
16.05.2017 Bolu 48 4089.9 809 16825 3h36' 13.2
17.05.2017 Bolu 0   0      
18.05.2017 Gerede 55.1 4145 785 17610 3h44' 14.7
19.05.2017 Cerkes 67.9 4212.9 463 18073 3h47' 17.6
20.05.2017 Ilgaz 69.6 4282.5 173 18246 3h37' 19.7
21.05.2017 Tosya 41.7 4324.2 221 18467 2h12' 19.7
22.05.2017 Osmançik 72 4396.2 232 18699 3h43' 19.1
23.05.2017 Amasya 111.3 4507.5 628 19327 6h08' 18.1
24.5.2017 Amasya 0   0      
25.5.2017 Amasya 0   0      
26.05.2017 Amasya 0   0      
27.05.2017 Turhal 70.3 4577.8 505 19832 3h56' 17.5
28.05.2017 Tokat 51.5 4629.3 177 20009 2h49' 18.2
29.05.2017 Niksar 54.4 4683.7 412 20421 3h33' 15.2
30.05.2017 Reşadiye 51.2 4734.9 385 20806 3h 16.4
31.05.2017 Suşehri 78.9 4813.8 1202 22008 4h51' 16.2
01.06.2017 Refahiye 72 4885.8 1134 23142 4h37' 15.5
02.06.2017 Erzincan 68.8 4954.4 636 23778 3h36' 19
03.06.2017 Erzincan 0          
04.06.2017 Tecan 100 5054.4 366 24144 4h54' 20.3
05.06.2017 Erzurum 93.6 5148 1086 25230 6h08' 15.2
06.06.2017 Erzurum 0          
07.06.2017 Erzurum 0          
08.06.2017  Tortu See  101.9  5249.9  540  25770  5h32'  18.4
09.06.2017 Yusufeli 41.6 5291.5 317 26087 2h28' 16.8
10.06.2017 Altiparmak/Yusufeli 62.8 5354.3 740 26827 4h32' 13.8
11.06.2017 Yusufeli 0          
12.06.2017 Yolboyu 94.2 5448.5 980 27807 6h08' 15.3
13.06.2017 Göle 43.1 5491.6 980 28787 3h50' 11.2
14.06.2017 Kars 74 5565.6 870 29657 4h59' 14.8
15.06.2017 Kars 0          
16.06.2017 Ani/Kars 0          
17.06.2017 Sarikamiş 60.5 5626.1 454 30111 3h51' 15.3
18.06.2016 Horosan 71.6 5697.7 241 30352 3h58' 18
19.06.2017 Ağri 98.5 5796.2 845 31197 6h 16.1
20.06.2017 Patnos 82.4 5878.6 345 31542 5h50' 14.1
21.06.2017 Ercis 59 5937.6 417 31959 3h42' 15.7
22.06.2017 Ercis 0          
23.06.2017 Ercis 0          
24.05.2017 Patnos 56.6 5994.2 364 32323 3h22' 16.7
25.06.2017 Agri 79.3 6073.5 331 32654 4h47' 16.5
26.06.2017  Dogubayazit 97.9 6171.4 471 33125 6h40' 14.4
27.06.2017 Dogubayazit 0          
28.06.2017 Dogubayazit 0          
29.06.2017 Dogubayazit 0          
30.06.2017 Dogubayazit 0          
01.07.2017 Maku 57.7 6228.9 147 33272 3h24' 16.9
02.07.2017 Qarhaziyaeddin 85 6313.9 445 33717 4h50' 17.3
03.07.2017 Marand 111.5 6425.4 670 34387 6h21' 17.5
04.07.2017 Tabriz 75.2 6500.6 527 34914 4h22' 16.7
05.07.2017 Tabriz 0          
06.07.2017 Tabriz 0          
07.07.2017 Ardabil /Astara 89.9 6590.5 321 35235 4h51' 18.5
08.07.2017 Asalem 78.2 6668.7 236 35471 4h02' 19.3
09.07.2017 Bandar e Anzali 60 6728.7 117 35588 3h20' 17.9
10.07.2017 Ladijan 85 6813.7 89 35677 4h48' 19
11.07.2017 Ramsar 74.9 6888.6 100 35777 3h52' 19.2
12.07.2017 Nowshahr 95.4 6984 0  3577 5h 18.9
13.07.2017 Babolsar 114 7098 0   5h20' 21
14.07.2017 Sari 54.8 7152.8 0 3577 3h 18.1
15.07.2017 Sari- Badat-e Surt 0          
16.07.2017 Sari 0          
17.07.2017 Teheran 0          
18.07.2017 Teheran 0          
19.07.2017 Teheran 0          
20.7.2017 Teheran 0          
21.07.2017 Shiraz 0          
22.07.2017 Shiraz 0          
23.7.2017 Persepolis/Esfahan 0          
24.7.2017 Esfahan 0          
25.7.2017 Anyone - Kashan 0          
26.07.2017 Teheran 0          
27.07.2017 Sari 0          
28.07.2017 Behshahr 48.6 7201.4 0 35777 2h31' 19.2
29.07.2017 Gorgan 66.9 7268.3 0 35777 3h14' 20.6
30.07.2017  Aliabad  53.6  7321.9  395  36172  2h50'  18.8
31.07.2017 Minudasht 62.7 7384.6 273 36445 3h04' 19.9
01.08.2017 nach Cheshmeh Kahn 92.7 7477.3 1231 37676 6h11' 15
02.08.2017 Ashkhaneh 72 7549.3 513 38189 3h44' 19.2
03.08.2017 Shirvan 108 7657.3 1097 39286 6h17' 17.2
04.08.2017 Shirvan 0 7657.3 0 39286    
05-08-2017 Quchan 61.7 7719 253 39539 3h21' 18.4
06.08.2017 Mashhad 140 7859 183 39722 6h12' 22.5
10.08.2017 Neyshabur  0          
11.08.2017 Mashhad 0          
  Pause 0          
25.08.2017 Mashhad 0          
26.08.2017 Mozduran 96.2 7955.2 0 39722 5h20' 18.0
27.08.2017 Sarakhs 93 8048.2 516 40238 6h00' 15.5
28.08.2017 Sarakhs 0     -    
29.08.2017 Wüste 71.6 8119.8   - 5h11' 13.9
30.08.2017 Mary 113.4 8233.2   - 7h16' 15.6
31.08.2017 Wüste Turkmenistan 125.6 8358.8   - 7h30' 16.8
01.09.2017 Wüste Turkmenistan 101.7 8460.5   - 7h45' 13.1
02.09.2017 Grenze Farab 90.7 8551.2   - 6h41' 13.5
03.09.2017 Kyzil-Ravat 48.8 8600.0   - 4h05' 11.9
04.09.2017 Buchara 48.2 8648.2   - 2h55' 16.5
05.09.2017 Buchara 0          
06.09.2017 Buchara 0          
07.09.2017 Flughafen Navoy 91 8739.2 260 40498 5h18' 17.1
08.09.2017 vor Katta Kurgan 87 8826.2 300 40798 4h57' 17.5
09.09.2017 Samarkand 88.6 8914.8 546 41344 5h05' 17.4
10.09.2017 Samarkand            
11.09.2017 Samarkand            
12.09.2017 Samarkand            
 13.09.2017  Jizzax 103.8 9018.6 379 41723 6h47' 15.3
14.09.2017 Gulistan 111.0 9129.6 0 41723 5h51' 19
15.09.2017 Taschkent 119.9 9249.5 390 42113 6h38' 18
16.09.2017 Taschkent 0          
17.09.2017 Tasckent 0          
18.09.2017 Taschkent 0          
19.09.2017 Taschkent 0          
20.09.2017 Khiva 0          
21.09.2017 Khiva 0          
22.09.2017 Nähe Rabat 84.8 9334.3 477 42590 4h54' 17.2
23.09.2017 Shymkent 39.9 9374.2 242 42832 2h14' 17.7
24.09.2017 Turar Rysqulov 74 9448.2 793 43625 5h37' 13.1
25.09.2017 Taraz 110.3 9558.5 637 44262 6h41' 16.5
26.09.2017 Kulhn 125.7 9684.2 493 44755 6h27' 19.4
27.09.2017 Kara-Balta 92.1 9776.3 290 45045 5h34' 16.6
28.09.2017 Bishkek 70.4 9846.7 220 45265 4h 17.5
29.09.2017 Bishkek 0          
30.09.2017 Bishkek 0          
01.10.2017 nach Kemin 108.3 9955 482 45747 6h12' 17.3
02.10.2017 Balykchy 68.3 10023.3 608 46355 4h50' 14.1
03.10.2017 Bosteri 94.4 10117.7 280 46635 5h26' 17.3
04.10.2017 Bosteri 0          
05.10.2017 Bosteri 0          
 06.10.2017  vor Tyul  74.9  10192.6  234 46869  4h18'  17.4
07.10.2017 vor Grenze Kasachstan 68.8 10261.4 390 47259 4h37' 14.9
08.10.2017 Kegen 60.8 10322.2 315 47574 4h50' 12.5
09.10.2017 Charyn Canyon 77.9 10400.1 605 48179 5h15' 14.8
10.10.2017 Chundzah 91 10491.1 367 48546 5h21' 17.2
11.10.2017 Zharkent 93.4 10584.5 200 48746 5h08' 18.1
12.10.2017 Chin. Grenze 31 10615.5 330 49076 1h50' 16.8
12.10.2017 Zharkent 31 10646.5 0 49076 1h25' 22.1
13.10.2017 Almaty 0 0 0 0 0 0
               
               

 

Datum Ort km km
kum.
Höhenm

Höhenm 

kum.

Zeit km/h
12.03.2017 Eggingen 79 79 396 396 4h40' 16.9
13.03.2017 Geisingen 63.5 142.5 476 872 4h31' 14
14.03.2018 Sigmaringen 77.9 220.4 379 1251 4h35' 17
15.03.2017 Ulm 111 331.4 337 1588 6h36' 16.3
16.03.2017 Schwenningen 73 404.4 184 1772 4h16' 16.9
17.03.2017 Ingolstadt 80.7 485.1 438 2210 4h40' 17.2
19.03.2017 Regensburg 92.5 577.6 350 2560 5h28' 16.9
20.03.2017 Deggendorf 86 663.6 110 2670 4h37' 18.5
21.03.2017 Passau 64 727.6 111 2781 3h27' 18.5
22.03.2017 Linz 114 841.6 316 3097 6h17' 18.0
23.03.2017 Grein 62 903.6 117 3214 3h17' 18.8
24.03.2017 Mautern 86 989.6 194 3408 4h50' 17.8
25.03.2017 Wien 86.6 1076.2 148 3556 4h48' 18
26.03.2017 Wien 0 1076.2 0 3556 0 0
27.03.2017 Bratislava 71.3 1147.5 0 3556 3h54' 18.3
28.03.2017 Bratislava 0 1147.5 0 3556 0 0
29.03.2017 Komárno 106 1253.5 0 3556 5h31' 19.3
30.03.2017 Vac 111 1364.5 228 3784 6h08' 18.1
 31.03.2017 Budapest  42  1406.5  0  3784  2h51'  14.7
01.04.2017 Budapest 0 1406.5 0 3784 0 0
02.04.2017 Szalkszentmárton 95 1501.5 152 3936 5h50' 16.2
03.04.2017 Kalocsa 72.6 1574.1 100 4036 3h50' 18.9
04.04.2017 Mohacs 81.4 1655.5 0 4036 4h15' 19.1
05.04.2017 Sombor 70.3 1725.8 152 4188 3h58' 17.7
06.04.2017 Vukovar 82.2 1808.0 157 4345 4h31' 18.1
07.04.2017 Novi Sad 86.5 1894.5 150 4495 4h26' 19.4
08.04.2017 Belgrad 96.6 1991.1 436 4931 5h32' 17.5
09.04.2017 Belgrad 0 1991.1 0 4931 0 0
10.04.2017 Belgrad 0 1991.1 0 4931 0 0
11.04.2017 Kovin 72 2063.1 0 4931 4h41' 15.3
12.04.2017 Vinci 75.8 2138.9 139 5070 4h49' 15.7
13.04.2017 Donji Milanovic 65.6 2204.5 287 5357 3h48' 17.3
14.04.2017 Kladovo 65.3 2269.8 363 5720 3h36' 18.2
15.04.2017 Negotin 78.3 2348.1 212 5932 4h29' 17.4
16.04.2017 Vidin 88 2436.1 280 6212 6h10' 14.2
17.04.2017 Vidin 0 2436.1 0 6212 0 0
18.04.2017 Kozlody 102 2538.1 440 6652 5h47' 17.6
19.04.2017 Corabia 88 2626.1 169 6821 5h45' 15.3
20.04.2017 Zimnicea 89.6 2715.7 186 7007 4h28' 20
21.04.2017 Ruse 74.3 2790 117 7124 4h03' 18.3
22.04.2017 Tutrakan 60.4 2850.4 136 7260 2h47' 21
23.04.2017 Silistra 62.7 2913.1 350 7610 3h20' 18.8
24.04.2017 Cernavoda 88.9 3002 173 7783 4h45' 18.7
25.04.2017 Constanta 64.6 3066.6 158 7941 4h09' 15.5
26.04.2017 Constanta  0          
27.04.2017 Constanta  0          
28.04.2017 Tyulenovo 93.9 3160.5 342 8265 5h37' 16.7
29.04.2017 Warna 81 3241.5 481 8746 5h09' 15.7
30.04.2017 Obsor 61.8 3303.3 610 9356 3h53' 15.9
01.05.2017 Burgas 76.9 3380.2 694 10050 5h01' 15.3
02.05.2017 Burgas 0   0   0 0
03.05.2017 Malko Tarnovo 83.2 3463.4 958 11008 5h45' 14.5
04.05.2017  Kiklarely  48  3511.4  530  11538  3h21'  14.3
05.05.2017 Saray 77.8 3589.2 550 12088 5h12' 14.9
06.05.2017 Silivri 61 3650.2 359 12447 4h05' 14.9
07.05.2017 Istanbul 85.6 3735.8 510 12957 6h50' 12.5
08.05.2017 Istanbul            
09.05.2017 Istanbul            
10.05.2017 Istanbul            
11.05.2017 Sile 72 3807.8 828 13785 5h29' 13.1
12.05.2017 Agva 41.9 3849.7 561 14346 3h20 11.7
13.05.2017 Kerpe 58.8 3908.4 684 15030 3h55 14.4
14.05.2017 Akçakoca 93.5 4001.9 504 15534 5h42' 16.3
15.05.2017 Düzce 40 4041.9 482 16016 3h 13.8
16.05.2017 Bolu 48 4089.9 809 16825 3h36' 13.2
17.05.2017 Bolu 0   0      
18.05.2017 Gerede 55.1 4145 785 17610 3h44' 14.7
19.05.2017 Cerkes 67.9 4212.9 463 18073 3h47' 17.6
20.05.2017 Ilgaz 69.6 4282.5 173 18246 3h37' 19.7
21.05.2017 Tosya 41.7 4324.2 221 18467 2h12' 19.7
22.05.2017 Osmançik 72 4396.2 232 18699 3h43' 19.1
23.05.2017 Amasya 111.3 4507.5 628 19327 6h08' 18.1
24.5.2017 Amasya 0   0      
25.5.2017 Amasya 0   0      
26.05.2017 Amasya 0   0      
27.05.2017 Turhal 70.3 4577.8 505 19832 3h56' 17.5
28.05.2017 Tokat 51.5 4629.3 177 20009 2h49' 18.2
29.05.2017 Niksar 54.4 4683.7 412 20421 3h33' 15.2
30.05.2017 Reşadiye 51.2 4734.9 385 20806 3h 16.4
31.05.2017 Suşehri 78.9 4813.8 1202 22008 4h51' 16.2
01.06.2017 Refahiye 72 4885.8 1134 23142 4h37' 15.5
02.06.2017 Erzincan 68.8 4954.4 636 23778 3h36' 19
03.06.2017 Erzincan 0          
04.06.2017 Tecan 100 5054.4 366 24144 4h54' 20.3
05.06.2017 Erzurum 93.6 5148 1086 25230 6h08' 15.2
06.06.2017 Erzurum 0          
07.06.2017 Erzurum 0          
08.06.2017  Tortu See  101.9  5249.9  540  25770  5h32'  18.4
09.06.2017 Yusufeli 41.6 5291.5 317 26087 2h28' 16.8
10.06.2017 Altiparmak/Yusufeli 62.8 5354.3 740 26827 4h32' 13.8
11.06.2017 Yusufeli 0          
12.06.2017 Yolboyu 94.2 5448.5 980 27807 6h08' 15.3
13.06.2017 Göle 43.1 5491.6 980 28787 3h50' 11.2
14.06.2017 Kars 74 5565.6 870 29657 4h59' 14.8
15.06.2017 Kars 0          
16.06.2017 Ani/Kars 0          
17.06.2017 Sarikamiş 60.5 5626.1 454 30111 3h51' 15.3
18.06.2016 Horosan 71.6 5697.7 241 30352 3h58' 18
19.06.2017 Ağri 98.5 5796.2 845 31197 6h 16.1
20.06.2017 Patnos 82.4 5878.6 345 31542 5h50' 14.1
21.06.2017 Ercis 59 5937.6 417 31959 3h42' 15.7
22.06.2017 Ercis 0          
23.06.2017 Ercis 0          
24.05.2017 Patnos 56.6 5994.2 364 32323 3h22' 16.7
25.06.2017 Agri 79.3 6073.5 331 32654 4h47' 16.5
26.06.2017  Dogubayazit 97.9 6171.4 471 33125 6h40' 14.4
27.06.2017 Dogubayazit 0          
28.06.2017 Dogubayazit 0          
29.06.2017 Dogubayazit 0          
30.06.2017 Dogubayazit 0          
01.07.2017 Maku 57.7 6228.9 147 33272 3h24' 16.9
02.07.2017 Qarhaziyaeddin 85 6313.9 445 33717 4h50' 17.3
03.07.2017 Marand 111.5 6425.4 670 34387 6h21' 17.5
04.07.2017 Tabriz 75.2 6500.6 527 34914 4h22' 16.7
05.07.2017 Tabriz 0          
06.07.2017 Tabriz 0          
07.07.2017 Ardabil /Astara 89.9 6590.5 321 35235 4h51' 18.5
08.07.2017 Asalem 78.2 6668.7 236 35471 4h02' 19.3
09.07.2017 Bandar e Anzali 60 6728.7 117 35588 3h20' 17.9
10.07.2017 Ladijan 85 6813.7 89 35677 4h48' 19
11.07.2017 Ramsar 74.9 6888.6 100 35777 3h52' 19.2
12.07.2017 Nowshahr 95.4 6984 0  3577 5h 18.9
13.07.2017 Babolsar 114 7098 0   5h20' 21
14.07.2017 Sari 54.8 7152.8 0 3577 3h 18.1
15.07.2017 Sari- Badat-e Surt 0          
16.07.2017 Sari 0          
17.07.2017 Teheran 0          
18.07.2017 Teheran 0          
19.07.2017 Teheran 0          
20.7.2017 Teheran 0          
21.07.2017 Shiraz 0          
22.07.2017 Shiraz 0          
23.7.2017 Persepolis/Esfahan 0          
24.7.2017 Esfahan 0          
25.7.2017 Anyone - Kashan 0          
26.07.2017 Teheran 0          
27.07.2017 Sari 0          
28.07.2017 Behshahr 48.6 7201.4 0 35777 2h31' 19.2
29.07.2017 Gorgan 66.9 7268.3 0 35777 3h14' 20.6
30.07.2017  Aliabad  53.6  7321.9  395  36172  2h50'  18.8
31.07.2017 Minudasht 62.7 7384.6 273 36445 3h04' 19.9
01.08.2017 nach Cheshmeh Kahn 92.7 7477.3 1231 37676 6h11' 15
02.08.2017 Ashkhaneh 72 7549.3 513 38189 3h44' 19.2
03.08.2017 Shirvan 108 7657.3 1097 39286 6h17' 17.2
04.08.2017 Shirvan 0 7657.3 0 39286    
05-08-2017 Quchan 61.7 7719 253 39539 3h21' 18.4
06.08.2017 Mashhad 140 7859 183 39722 6h12' 22.5
10.08.2017 Neyshabur  0          
11.08.2017 Mashhad 0          
  Pause 0          
25.08.2017 Mashhad 0          
26.08.2017 Mozduran 96.2 7955.2 0 39722 5h20' 18.0
27.08.2017 Sarakhs 93 8048.2 516 40238 6h00' 15.5
28.08.2017 Sarakhs 0     -    
29.08.2017 Wüste 71.6 8119.8   - 5h11' 13.9
30.08.2017 Mary 113.4 8233.2   - 7h16' 15.6
31.08.2017 Wüste Turkmenistan 125.6 8358.8   - 7h30' 16.8
01.09.2017 Wüste Turkmenistan 101.7 8460.5   - 7h45' 13.1
02.09.2017 Grenze Farab 90.7 8551.2   - 6h41' 13.5
03.09.2017 Kyzil-Ravat 48.8 8600.0   - 4h05' 11.9
04.09.2017 Buchara 48.2 8648.2   - 2h55' 16.5
05.09.2017 Buchara 0          
06.09.2017 Buchara 0          
07.09.2017 Flughafen Navoy 91 8739.2 260 40498 5h18' 17.1
08.09.2017 vor Katta Kurgan 87 8826.2 300 40798 4h57' 17.5
09.09.2017 Samarkand 88.6 8914.8 546 41344 5h05' 17.4
10.09.2017 Samarkand            
11.09.2017 Samarkand            
12.09.2017 Samarkand            
 13.09.2017  Jizzax 103.8 9018.6 379 41723 6h47' 15.3
14.09.2017 Gulistan 111.0 9129.6 0 41723 5h51' 19
15.09.2017 Taschkent 119.9 9249.5 390 42113 6h38' 18
16.09.2017 Taschkent 0          
17.09.2017 Tasckent 0          
18.09.2017 Taschkent 0          
19.09.2017 Taschkent 0          
20.09.2017 Khiva 0          
21.09.2017 Khiva 0          
22.09.2017 Nähe Rabat 84.8 9334.3 477 42590 4h54' 17.2
23.09.2017 Shymkent 39.9 9374.2 242 42832 2h14' 17.7
24.09.2017 Turar Rysqulov 74 9448.2 793 43625 5h37' 13.1
25.09.2017 Taraz 110.3 9558.5 637 44262 6h41' 16.5
26.09.2017 Kulhn 125.7 9684.2 493 44755 6h27' 19.4
27.09.2017 Kara-Balta 92.1 9776.3 290 45045 5h34' 16.6
28.09.2017 Bishkek 70.4 9846.7 220 45265 4h 17.5
29.09.2017 Bishkek 0          
30.09.2017 Bishkek 0          
01.10.2017 nach Kemin 108.3 9955 482 45747 6h12' 17.3
02.10.2017 Balykchy 68.3 10023.3 608 46355 4h50' 14.1
03.10.2017 Bosteri 94.4 10117.7 280 46635 5h26' 17.3
04.10.2017 Bosteri 0          
05.10.2017 Bosteri 0          
 06.10.2017  vor Tyul  74.9  10192.6  234 46869  4h18'  17.4
07.10.2017 vor Grenze Kasachstan 68.8 10261.4 390 47259 4h37' 14.9
08.10.2017 Kegen 60.8 10322.2 315 47574 4h50' 12.5
09.10.2017 Charyn Canyon 77.9 10400.1 605 48179 5h15' 14.8
10.10.2017 Chundzah 91 10491.1 367 48546 5h21' 17.2
11.10.2017 Zharkent 93.4 10584.5 200 48746 5h08' 18.1
12.10.2017 Chin. Grenze 31 10615.5 330 49076 1h50' 16.8
12.10.2017 Zharkent 31 10646.5 0 49076 1h25' 22.1
13.10.2017 Almaty 0 0 0 0 0 0